Ga naar de inhoud

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door een ambtenaar behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen. U bent altijd vrij om een klacht in te dienen en er volgt ook nooit een sanctie op. Wel zult u worden uitgenodigd voor een gesprek met de leidinggevende. Er zal in alle redelijkheid geprobeerd worden uw klacht op te lossen. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op: : https://www.hoogeveen.nl/melding-idee-klacht-en-bezwaar/klacht-indienen

 

Verder vragen wij u om van een klacht ook altijd een kopie naar de Cliëntenraad SZ te sturen. Zo krijgen ook wij een goed beeld van de knelpunten in de dienstverlening aan onze doelgroep.

 

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Voor het schrijven van een bezwaarschrift kunt u altijd een beroep doen op een advocaat die gespecialiseerd is in de sociale zekerheid. Deze advocaat houdt spreekuur in de Bibliotheek, Willemskade 27, 7902 AV Hoogeveen. Het spreekuur is op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

Meer over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op https://www.hoogeveen.nl/melding-idee-klacht-en-bezwaar/bezwaar-maken

Hier vindt u ook informatie over wat u kunt doen wanneer de gemeente niet op tijd beslist.

Neem vrijblijvend contact met ons op.