Ga naar de inhoud

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door een ambtenaar behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen. U bent altijd vrij om een klacht in te dienen en er volgt ook nooit een sanctie op. Wel zult u worden uitgenodigd voor een gesprek met de leidinggevende. Er zal in alle redelijkheid geprobeerd worden uw klacht op te lossen. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op:  www.hoogeveen.nl

 

Verder vragen wij u om van een klacht ook altijd een kopie naar de Cliëntenraad SZ te sturen. Zo krijgen ook wij een goed beeld van de knelpunten in de dienstverlening aan onze doelgroep.

 

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.Voor het schrijven van een bezwaarschrift kunt u altijd een beroep doen op een advocaat die gespecialiseerd is in de sociale zekerheid. Ook kunt u hulp krijgen bij SWW of de Stichting One. Meer over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op www.hoogeveen.nl

 

Besluit de gemeente niet binnen de wettelijke of redelijke termijn dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Meer hierover kunt u lezen op www.hoogeveen.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op.