Ga naar de inhoud

Stichting Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen

Doel: het behartigen van de belangen van cliënten die gebruik moeten maken van de sociale zekerheid.

 

Activiteiten

De Cliëntenraad SZ behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen met een uitkering, volgens de WWB (Bijstand), IOAW / IOW. Ook voor mensen die om andere redenen moeten rondkomen van een minimum inkomen maakt de Cliëntenraad SZ zich sterk.

De Cliëntenraad SZ geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de burgemeester en wethouders, en aan het hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze adviezen gaan over alle zaken die met mensen met een uitkering of minimuminkomen te maken hebben. De Cliëntenraad SZ kijkt bijvoorbeeld of de gemeente de landelijke regels over uitkeringen goed uitvoert. Ook praat ze mee over het gemeentelijke armoedebeleid. Voorbeelden zijn het armoedebestrijdingsbeleid, de kwijtschelding van gemeentelijke belasting, schuldhulpverlening en het premiebeleid. Ook let de Cliëntenraad SZ op hoe de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid informatie geeft aan cliënten en hoe de uitkeringsaanvragen en klachten worden behandeld. Steeds staat bij de Cliëntenraad SZ het gemeenschappelijk belang van mensen met een uitkering op minimumniveau voorop.

 

Partners

In de Cliëntenraad SZ zitten mensen met een uitkering of een minimuminkomen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals Humanitas, FNV, CNV, OSO, SWW en Gemeenschap van Kerken.

Neem vrijblijvend contact met ons op.